TQN PP.Suryalaya

TQN PP.Suryalaya
Website ini untuk Syiar Islam & ragam info bukan untuk profit bisnis
 


A’uudzu billaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi robbil ‘alaamin
Allaahumma shalli wa sallim wa barik ‘alaa Sayidina Muhammadin wa ‘alaa aali Sayidina Muhammadin wa ashaabihi wa azwajihi wa dzuriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in.
Yaa Mawlana Yaa Sayyidi Madad al-Haqq.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
amma ba'du,


Agar Anak Terlindungi

U’idzukuma bikalimatil-lahit-tammati min kulli syaithanin wa hammatin wa min kulli ‘ainin lammah
“Aku memperlindungkanmu dengan kalimat-kalimat lah, yang sempurna dari segala setan, segala binatang berbisa, dan segala mata yang menimpakan keburukan (kepada yang dilihatnya).”

Riwayat Imam Bukhari.rhm, Nabi SAW memperlindungkan cucunya al-Hasan dan al-Husain kepada Alah dengan kalimah ini. Sebaiknya setiap hari, di pagi hari kita memohon kepada Allah SWT, memperlindungkan masing-masing anak-anak kita dengan membaca doa tersebut sambil memegang kepalanya atau bagian tubuhnya yang lain (boleh mengusap pada fotonya jika jauh). Dan akan lebih baik lagi, jika mau ditambah dengan mengucakan ; Masya’ Allah,  la quwwata illa billah (Apa yang dikehendaki, itu yang terjadi. Tak ada upaya melainkan dengan izin Allah)

Poskan Komentar

 
Top