dokumenpemudatqnsuryalaya

KEUTAMAAN MERAYAKAN MAULID NABI MUHAMMAD S.A.W.

(Status : Wira Wiri Bae, Dokumen No.430 di Facebook Pemuda TQN Suryalaya)

Telah berkata Sayyidina Abu Bakar As-Shiddiq : Barangsiapa yang menafkahkan satu dirham bagi menggalakkan bacaan Maulid Nabi saw., maka ia akan menjadi temanku di dalam syurga.” (sumber dari kitab anni'matul kubro 'alaa al-'aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

Telah berkata Sayyidina 'Umar : "Siapa yang membesarkan (memuliakan) majlis maulid Nabi saw. maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam." (sumber dari kitab anni'matul kubro 'alaa al-'aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

Utsman bin 'Affan Dzun-Nuraini
Telah berkata Sayyidina Utsman : "Siapa yang menafkahkan satu dirham untuk majlis membaca maulid Nabi saw. maka seolah-olah ia menyaksikan peperangan Badar dan Hunain" (sumber dari kitab anni'matul kubro 'alaa al-'aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

Ali bin Abi Tholib Karomallahu wajhah
Telah berkata Sayyidina ‘Ali : “Siapa yang membesarkan majlis maulid Nabi saw. dan karenanya diadakan majlis membaca maulid, maka dia tidak akan keluar dari dunia melainkan dengan keimanan dan akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab”. (sumber dari kitab anni'matul kubro 'alaa al-'aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

Syekh Hasan al-Bashri
Telah berkata Imam Hasan Al-Bashri : “Aku suka seandainya aku mempunyai emas setinggi gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk membaca maulid Nabi saw. (sumber dari kitab anni'matul kubro 'alaa al-'aalam fii maulid sayyidii waladii aadam karya Imam Syihabuddin Ahmad ibnu Hajar al-Haitami as-Syafii)

Salam..

Related

HADIST dan Kisah-Kisah Penuh Hikmah 4673274485177494041

Poskan Komentar

Untaian Mutiara:

Jangan Benci Kepada Ulama Yang Sezaman ;

Jangan Menyalahkan Pengajaran Orang Lain;

Jangan Memeriksa Murid Orang Lain;

Jangan Berhenti Bekerja Meskipun Disakiti Orang;

Harus Menyayangi Orang Yang Membenci Kepadamu

Google+ Badge

Follow Us

InfinyCal

Arsip Blog

Total Tayangan Laman

Connect Us

item